Jak vybrat správného advokáta

1574

Každý z nás se čas od času setká s právními problémy a potřebuje advokátní pomoc. Nemusí to být přímo soudní spor. Stačí, že se dostaneme do situace, kdy musíme udělat velké životní rozhodnutí. Například pokud podnikáme, ale také v partnerských vztazích, v rodinných vztazích, v práci nebo v běžném občanském životě se setkáme s nejrůznějšími právními normami, které pro nás nejsou srozumitelné. Bohužel ale neznalost zákona neomlouvá. V některých vážnějších životních nebo pracovních situacích je nutné znát svá práva a povinnosti jinak si můžeme koledovat o problémy. A tady nastává chvíle, kdy je nutné vyhledat pomoc advokáta.

Dobrý advokát by vám měl poradit, jak v určité situaci jednat, kdy jste v právu nebo naopak a kdy jste právo porušili. Zkušený advokát, odborník na slovo vzatý, by měl být vynikajícím stratégem a měl by vám poskytnout profesionální rady např. kdy má smysl podat žalobu a podstoupit tak soudní spor. Pokud se opravdu stanete účastníkem soudního sporu, tak se advokát stává vaším mluvčím a musí zvolit tu správnou strategii, abyste byli v soudním řízení úspěšní. Profesionál ve svém oboru by se neměl jen slepě hnát za vítězstvím, ale podle zvážení a posouzení všech faktů a důkazů, by měl umět ve správnou chvíli nabídnout kompromisní řešení soudního sporu.

Jak najít správného advokáta

Důležité je, abychom hledali advokátní kancelář, která se specializuje na náš vzniklý problém. Jednat se může o právo rodinné, občanské, pracovní, obchodní, trestní, správní nebo také autorské a jiné. Dalším důležitým faktorem je stanovit si, zda je náš problém běžnou záležitostí nebo se jedná o specifický problém. Pokud řešíte např. rozvod a již dopředu víte, že vaše vztahy se současným manželem nejsou dobré a nepůjde o rychlé vyřešení rozvodu ani snadné majetkové vypořádání, tak si musíte najmout dobrého rozvodového právníka.

Velkou výhodou při hledání je, pokud dostanete na advokáta doporučení a získáte na něj reference. Další výhodou je, pokud má advokát moderní přístup k práci. To znamená, že má internetové stránky a komunikuje s klienty prostřednictvím e-mailu. E-mail a internet jsou nedocenitelní pomocníci při komunikaci mezi advokátní kanceláří a klientem. Fungují velmi rychle a není problém s předáváním informací. Mezi špičkové pražské advokáty patří JUDr. Emil Mikeš, který nabízí advokátní služby se zaměřením na občanské, obchodní ale také bytové právo. Svým klientům poskytuje profesionální služby a věnuje jejich problémům maximální péči.

V některých situacích, které přináší běžný život, nemusíme náš problém řešit přímo s advokátem. Existují speciální poradny, které se zabývají například bojem proti domácímu násilí nebo poradny pro matky s dětmi. Dále jsou to různé speciální telefonické linky jako například linka bezpečí. V těchto poradnách pracuje proškolený personál, který nemusí mít právní vzdělání. Právní služby jsou bezplatné a jsou určeny pro úzký okruh lidí, kteří jsou v tíživé situaci a nemají dostatek finančních prostředků.