Je těžké najít práci – jak tedy na to?

1790

Naplánujte si čas, který budete na přípravu a vyhledávání pracovních nabídek potřebovat. Počítejte s tím, že budete pozváni k pohovorům u zaměstnavatele. Rezervujte si volno, abyste nebyli ničím rušeni.

Nejprve se zamyslete a své postřehy a nápady si pište. Také si určete nějaký startovací směr své kariéry, tzn., jak si představujete vaši budoucí práci a co k tomu potřebujete, např. větší praxi, další studium, přestěhování se, cizí jazyk apod.).

Naučte se psát životopis a motivační dopis.

Připravte se na pohovory s potencionálními zaměstnavateli.

K tomu můžete vyhledat někoho, kdo to umí.

Situace na trhu práce je dnes docela složitá a možná budete muset v něčem ustoupit. Jste ale teprve na startu. Když si ujasníte, co vlastně chcete dělat a proč, nevzdávejte se.

Kde hledat práci?

Je mnoho zdrojů. Využijte všechny, každý z nich nabízí jiné možnosti:

internet – najdete tam mnoho pracovních serverů s velkou nabídkou pracovních míst a důležité informace, např. jak napsat životopis a motivační dopis, připravit se na pohovor, plánovat kariéru apod. Některé z nich nabízejí službu pro posílání nabídek.

známí a příbuzní – je to nejspolehlivější cesta k práci, víte, kdo práci nabízí a zaměstnavatel má zase informace o vás, o volném místě se obvykle dozvíte první.

úřady práce – jsou státní zprostředkovatelnou práce, poskytují informační a poradenské služby, nabízejí volná pracovní místa svým klientům (musíte se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání). Mohou vám uhradit část cestovních výdajů spojených s absolvováním pohovoru nebo výběrového řízení, poskytují dávky v nezaměstnanosti (pokud máte nárok), realizují rekvalifikace.

agentury dočasného zaměstnání – stanete se jejím zaměstnancem, ale podle potřeby jste vysíláni do firem na krátkodobé práce. Služby jsou bezplatné. Pokud se však nepodaří najít pro vás práci, agentura s vámi pracovní poměr rozváže.

inzeráty v tisku – většinou jde o regionální nabídky. Pozor na neseriózní až nebezpečné inzeráty (obvykle bez popisu práce, kontakt jen na mobil, zato finanční ohodnocení bývá nadstandardní), i inzeráty se musejí umět správně číst.