Jak napsat poutavý životopis?

3283
  • začněte základními údaji (jméno, datum narození, bydliště)
  • velmi přehledně popište dosavadní kariéru
  • velmi stručně zmiňte své vzdělání
  • jak umíte jazyky a na počítači
  • a přidejte pár tlachů o tom, že vás baví plavání
  • můžete přiložit fotku

CV a strukturovaný životopis

Američani to rozlišují, my ne. U nás je v tom zmatek a jediné, co se po uchazečích ve skutečnosti požaduje, je strukturovaný životopis.

Životopisu se říká také zkratkou „CV“ od latinského Curriculum Vitae (častý je překlep Curiculum Vitae s jedním r, nebo Curicullum se dvěma l).

  • Curriculum Vitae je v původní formě poněkud nepraktický šíleně dlouhý a podrobný dokument, který obsahuje zejména publikační a výzkumnou činnost.
  • Proto v Americe začali požadovat tak zvaný strukturovaný životopis, aby se jim to lépe četlo.

Když dnes u nás někdo chce CV nebo životopis, pak chce strukturovaný profesní životopis. Podrobné CV nikdo v Česku nechce a ani pořádně neví, že něco takového jako strukturovaný profesní životopis může existovat. Kdyby Čech podrobné CV dostal, tak si bude myslet, že to je špatné CV, protože se nebude podobat strukturovaným životopisům, které z praxe zná. I z toho důvodu níže několikrát zdůrazním, že musíte být struční.

Zásad pro psaní životopisu je opravdu hodně a proto je lepší zvolit online nástroje, které Vás navedou na vše důležité, např. www.zivotopis-snadno.cz