Řízení služebního vozidla

4408

Mít řidičský průkaz je v současné době samozřejmost. Téměř každá společnost nebo firma, která nabírá nové zaměstnance, předpokládá, že budou vlastnit řidičské oprávnění k řízení motorového vozidla. Řízení služebního nebo soukromého vozidla je nezbytnou součástí celé škály profesí. Zaměstnanci mají v popisu práce řídit automobil a jezdit za klienty, na služební cesty nebo na jiná obchodní jednání.

Pokud se domníváte, že k řízení služebního motorového vozidla stačí vlastnit řidičský průkaz, tak tomu tak není. Ti, kdo řídí služební automobil, musí pravidelně absolvovat proškolování. Tato povinnost je daná ze zákona. Řidiči firemních vozidel mají povinnost podrobit se pravidelnému proškolení a to na základě zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Tuto povinnost zajistit pravidelné proškolování řidičů má zaměstnavatel. Školením by zaměstnanci měli procházet 1x za rok.

Ověření znalostí řidičů musí být zdokumentováno, aby je v případě potřeby mohl zkontrolovat inspektorát práce. Pokud pravidelné školení zaměstnavatel neprovádí nebo nedochází k evidenci a zdokumentování, tak to může vést k finančním sankcím. Problém nastává v případě, kdy řidič služebního automobilu zapříčiní dopravní nehodu a nemá doklad o tom, že absolvoval školení. Takovému zaměstnavateli, který nenechává své zaměstnance pravidelně školit, hrozí vysoká pokuta.

V dnešní době existuje mnoho autoškol, které nabízí přípravu školení řidičů referentských automobilů ve firmách. Jednou z autoškol, která nabízí kvalitní a profesionální služeb je Autoškola Telos. Autoškola sídlí na Praze 3 a mimo jiné nabízí přípravu zájemců k získání řidičského oprávnění. Více informací získáte na autoskolatelos.cz

Většina autoškol má akreditované středisko, kde školí nové zaměstnance firem. Naopak pravidelná proškolování všech zaměstnanců firmy zpravidla probíhá v prostorách dané firmy, která si proškolení objedná. Mimo obvyklá školení řidičů v současné době vzrůstá zájem firem o kurzy bezpečné jízdy a to především se zaměřením na školu smyku.

Autoškoly nabízí skupinové kurzy, které většinou trvají od 4 do 8 hodin. Nejdříve instruktor seznámí účastníky s teoretickou částí školení. Jsou to hlavně informace, jak zvládnout krizové situace, do kterých se řidiči mohou lehce v zimním období dostat. Následně si účastníci mohou vše vyzkoušet v praktické části školení. Řidičům jsou nasimulovány krizové situace pomocí vodou pokryté kluzné fólie.