Podílové fondy – investujte pouze s profesionálem!

1274

V dnešní době se čím dál více lidí zajímá o to, jakým způsobem své peníze zúročit. Většina bank ani na svých spořících účtech neposkytuje kdoví jaké úroky a proto je třeba se porozhlédnout někde jinde. Jednou z možností, a pokud Vás zároveň i láka svět finančních investicí bude pro Vás tato možnost velice lákavá, jsou tzv. podílové fondy. Jak již bylo zmíněno, jde o pojem hojně využívaný v oblastech finančních investic.

Jde v podstatě o soubor určitého majetku, který však nepatří pouze jednomu člověku, ale dělí se o něj soubor tzv. vlastníků podílových listů neboli podílníků. Podílový list je totiž doklad o tom, že vlastníte určitý podíl ve fondu, prostě že se podílíte na majetku fondu. Samozřejmě podíl na fondu se odvíjí od počtu vlastněných podílových listů.

Společný majetek fondu, tzn.  finanční prostředky od jednotlivých podílníků, je obhospodařováván profesionálním správcem, neboli investiční společností. Ta v podstatě řídí fungování celého fondu a zároveň dané prostředky i investuje, např. za ně nakupuje akcie a dluhopisy. Toto je jedna z velkých výhod podílových fondů, neboť investiční správci jsou v daném oboru opravdoví odborníci, kteří mají k dispozici detailní analýzy stavu a vývoje ekonomik, takže se v problematice velice dobře orientují a pomohou tak minimalizovat rizika nevhodných investic, která by hrozila, pokud by si dané investice spravoval každý podílník zvlášť.

Existují dva hlavní typy podílových fondů, tzv. otevřené, u kterých máte zaručené, že pokud si investici v nich rozmyslíte, investiční správce si od vás podílové listy zpětně odkoupí za cenu, kterou mají na aktuálním finančním trhu, naopak u tzv. uzavřených podílových fondů tato možnost zpětného odprodeje chybí. Dle obsahu (neboli s čím se v daném fondu obchoduje) se pak mohou následně podílové fondy dělit na akciové, smíšené, komoditní, dluhopisové, devizové apod. Pokud vás toto téma zaujalo, na stránkách, např. www.penizenavic.cz můžete sledovat aktuální kurzy podílových fondů a vzájemně je porovnávat.

Tento článek určitě není nabídkou investic, jen se pokouší rozšířit obzory široké veřejnosti v oblasti finančních investic. Pokud vás toto téma oslovilo a vy reálně uvažujete o tom, že se zapojíte, důrazně doporučujeme se nejprve poradit s vaším finančním poradcem, popř. jiným profesionálem v této oblasti. Než si s ním však domluvíte schůzku, spoustu užitečných informací k nastudování dané problematiky můžete najít např. i na stránkách PenizeNavic.cz.