Má personalista čas a prostor vzdělávat také sám sebe?

1333

V poslední době se začíná výrazně měnit role HR útvaru a to směrem k roli strategické. Toto konstatování se však týká zatím jen malého procenta českých společností a firem. Tento vývoj souvisí s příchodem tvrdých konkurenčních podmínek i v českém prostředí. Poněkud lépe jsou na tom závody a filiálky zahraničních firem, které si nesou HR systémy od své zahraniční matky nebo centrály.

Působí zde však daleko více faktorů – trh práce nenabízí dostatek kvalifikovaných pracovníků a specialistů hlavně v technických profesích, ale i manažerů. Krize přinesla nutnost šetřit, často i na vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, chybí kvalifikovaní absolventi škol s potřebnými kompetencemi, jsou nedostatky v systému řízení, nastavení organizační struktury,… atd.

Poměrně velká část českých společností a firem bohužel moderní personalistiku teprve pomalu objevuje. Týká se to převážně menších a středních subjektů, které nedosáhnou na větší HR útvar a mají pouze jednoho personalistu na převážně administrativní personalistiku – operativu. Z toho vyplývá určité kapacitní omezení – jeden nebo dva personalisté neobsáhnou optimálně celý rozměr moderního HR.

Zkusíme si odpovědět na tu poslední otázku, na ostatní si určitě odpoví každý sám. Možnosti jsou a lze říci, že v širším spektru. U vydavatelů najdeme celkem slušný rozsah odborné literatury, ať už od zahraničních nebo i tuzemských autorů, tady je za poledních 10 let vidět velký posun. Rovněž tak i v odborných časopisech např. HR forum se určitě dočteme, kde bychom se mohli rozvíjet a jak se to komu také daří. Objevuje se množství dílčích kurzů, seminářů a konferencí. Začíná tlak „mnoha zdrojů“ informací a vyvstává otázka jak se s tím vším vypořádat, jak to všechno obsáhnout a zvládnout. Další co musíme řešit je tedy efektivita vlastního vzdělávání a rozvoje z pohledu přínosu, nejde asi většinou o peníze, ale spíše o čas. To všichni známe, když zajišťujeme a organizujeme vzdělávací rozvojové aktivity pro ostatní zaměstnance. Zbývá nám čas na vlastní rozvoj? Odpověď je asi zřejmá – často nezbývá. Je proto třeba vyhledat vzdělávací programy přímo pro personalisty a je také vzdělávat!